ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [x]

ไทย - ญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคม

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ...
  relevance date