ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x]

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วย ในช่วงท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธาน SMRJ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ...

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกับนาย ... ... เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย ...
  relevance date