ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ลงนามถวายอาลัย [x]

นายสึโตะมุ ทะเคะเบะ ประธาน TOA Institution เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

... (Mr. Tsutomu Takebe) ประธาน TOA Institution อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และอดีตเลขาธิการพรรค LDP ได้เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และได้หารือกับเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
  relevance date