ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 [x]

อัครราชทูตบรรยายแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 ของ BOI

... ตลอดจนแนวทางการขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ... ... นอกจากนี้ คณะศูนย์เศรษฐกิจฯ ยังได้ร่วมชมงาน FOODEX JAPAN 2016 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ...
  relevance date