ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น [x] Keidanren [x]

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และได้นำนิทรรศการ รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย ...
17/10/2018

Ambassador gave a briefing to Japanese company representativesbefore departing to Thailand for the 24th Japan-Thailand Joint Trade and Economic Committee Meeting

On 6 March 2023, Keidanren’s Japan-Thailand Trade and Economic Committee, led by Mr. SUZUKI Yoshihisa ... ... Inauguration Ceremony of the Japanese delegation to participate in the 24 th Japan-Thailand Joint Trade and Economic Committee ... ... be comprehensive strategic partnership. Given the 5-year Joint Action Plan, Thailand expects investment from Japan in areas that ... ... investment in hi-tech industries in the Eastern Economic Corridor (EEC), which will provide an engine of growth for both countries....
  relevance date