ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สอนภาษาญี่ปุ่น [x] พิธีมอบประกาศนียบัตร [x] volunteers [x] 日本語パートナーズ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners ที่ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ในช่วงพิธีเปิด ...
  relevance date