ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — สอนภาษาญี่ปุ่น [x] 国際交流基金 [x] Japan Foundation [x] teaching Japanese language [x]

国際交流基金「日本語パートナーズ」参加者が大使を表敬訪問

 2023年8月15日、シントン・ラーピセートパン大使は、国際交流基金の佐藤百合理事と日本語パートナーズ事業参加者の表敬訪問を受け、タイを含むASEAN10ヵ国と中国、台湾で日本語学習の支援や協力を行う同事業について報告を受けました。 ...

Representatives of Nihongo Partners in Thailand under the Japan Foundation paid a courtesy call on Ambassador

On 15 August 2023, Dr. SATO Yuri, Executive President, Japan Foundation, along with representatives of Nihongo Partners paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, to report on the outcome of Nihongo Partners project. The Nihongo Partners project is aimed at providing assistance to local Japanese language teachers in teaching Japanese language by Japanese volunteers in 10 ASEAN countries, China and Taiwan. Since 2014, there have been more than ...

ผู้เข้าร่วมโครงการ Nihongo Partners ของ Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 Dr. SATO Yuri รองประธานบริหารองค์กร Japan Foundation ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ... ... ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ Nihongo Partners ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Nihongo Partners เป็นโครงการส่งชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศอาเซียน ...
  relevance date