ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — สัมมนาออนไลน์ [x]

Ambassador Gave Lecture at a JTECS Seminar

... 1 August 2023, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, was invited as a speaker at the online seminar "Reshaping a new Japan-Thai relationship: Expectations from Thailand, the direction Japan should take, and the role of JTECS”. The seminar was co-organized by the Office of Industrial Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo, and Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS). Speakers included Mr. Panuwat Triyangkulsri, Secretary General of the Cane and Sugar Board; ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา JTECS

... กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ "Reshaping a new Japan-Thai relationship: Expectations from Thailand, the direction Japan should take, and the role of JTECS” ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation ...

大使が日・タイ経済協力協会(JTECS)セミナーで講義

2023年8月1日、シントン・ラーピセートパン大使は、在東京タイ王国大使館工業参事官事務所と日・タイ経済協力協会(JTECS)共催ウェビナーの「新たな日タイ関係を再構築する: タイからの期待と日本の進むべき方向、JTECSの役割」で講義を行いました。 このウェビナーのその他の登壇者は、タイ工業省甘蔗・砂糖委員会事務局のパヌワット・トリヤンクルスリ事務局長、大使館経済・投資事務所の飯嶋オーラタイ一等書記官 ...

งานสัมมนาออนไลน์ของ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)

... กรุงโตเกียว และสำนักงาน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และศาสตราจารย์ ดร. SUKEGAWA Seiya มหาวิทยาลัย Kokushikan จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นโยบาย EEC และ Thailand 4.0 ภายหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรี” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ...
JTECS
06/11/2020
  relevance date