ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาวาโมริ [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

... ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโอกินาวะที่มีมาช้านาน ผ่านสุราอาวาโมริที่ทำจากข้าวไทย จึงทำให้ชาวโอกินาวะรู้สึกผูกพันกับชาวไทยมาก ... ... ยังได้ชื่นชมความสำเร็จของไทยในการจัดงาน Thai Expo Okinawa ครั้งที่ 1 ในปี 2562  ทั้งสองเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวโอกินาวะในด้านการท่องเที่ยว  ...
30/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... การท่องเที่ยว และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน Awamori Night ที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Okinawa Harborview โดยมีประธานสมาคมผูู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่ง จ. โอกินาวะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อาวาโมริเป็นเหล้าที่ผลิตจากข้าวไทยโดยใช้เทคนิคการผลิตที่สืบทอดตั้งแต่สมัยอยุธยาและถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
  relevance date