ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — อาเบะ [x]

การเลือกตั้งประธานพรรค LDP

ตามที่วาระการดำรงตำแหน่ง ปธ. พรรค ของ นรม. อาเบะจะสิ้นสุดลงในปลายเดือน ก.ย. 58 พรรค LDP จึงกำหนดจะประกาศรับสมัครผู้ลงชิงตำแหน่ง ปธ. พรรคในวันที่ 8 ก.ย. 58 และกำหนดให้วันที่ 20 ก.ย. 58 เป็นวันลงคะแนนเสียง ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

....ญี่ปุ่นได้จัดการประชุมนโยบายต่อ TPP โดยมี นรม.อาเบะ เป็นประธาน และได้มีการประกาศนโยบายต่อ ... ... จะพิจารณาเพิ่มงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับการปลูกพืชและผลไม้ที่มีศักยภาพทดแทนพืชและผลไม้ที่มีการแข่งขันสูง 3.2 กลไกการพิจารณานโยบายต่อ TPP ของพรรค LDP ประกอบด้วย 3.2.1 นโยบายในภาพรวม โดย คกก.พิจารณานโยบายต่อ ...
30/12/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

... รัฐบาลจะยังคงขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางข้ามจังหวัด เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำได้ ❖ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงความเห็นในที่ประชุมผู้บริหารพรรค LDP ว่า หากเมื่อใดมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ต่าง ...
COVID-19
12/05/2020

สถานะความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น - จีน / ญี่ปุ่น - กลต.

... จึงเลือกปฏิบัติตามท่าทีของผู้นำสหรัฐฯ และยุโรปที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ นรม. อาเบะยังมีภารกิจสำคัญใน ทปช. รัฐสภาเพื่อผ่านร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง และการเลือกตั้ง ปธ. พรรค LDP ในเดือน ก.ย. 2558 2.2 ญี่ปุ่นและจีนยังคงหาช่องทางที่จะฟื้นฟู คสพ. โดย ญี่ปุ่นจะหาโอกาสให้ผู้นำทั้งสองได้หารือทวิภาคีกันในเวทีการประชุมนานาชาติ ...

พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

... Eiichi Hasegawa ทปษ. พิเศษ นรม. / นาย Akitaka Saiki ปลัด กต. ฯลฯ - นรม. อาเบะ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกผิดและเสียใจอย่างจริงใจต่อสตรีทุกคนที่ได้รับประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ ... ... ทั้งสอง ปท. ในครั้งนี้ แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนของพรรค LDP กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เห็นด้วย และเห็นว่า ...
12/01/2016

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... และการสร้างเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่ นรม.อาเบะ ประกาศมาตั้งแต่ปี 2557 โดยกำหนดเขตยุทธศาสตร์พิเศษ ... ... ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อใด (บางส่วนใน LDP ประสงค์ ให้เปิดประชุมในช่วง ต้น - กลาง เดือน ส....
  relevance date