ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — เทศกาลไทย [x] งานเทศกาลไทยประจำปี 2565 [x]

รับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

... ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2565 โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ... ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ในญี่ปุ่น และผู้แทนจากค่ายเพลงต่าง ๆ เข้าร่วมงาน งานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคม ...

รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้หัวข้อ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ “เพลงไทย” และให้เพลงไทยเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

รายชื่อร้านอาหารไทย (THAI SELECT) ที่เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 2/2565 เรื่องรับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ "อาหารไทยใกล้ตัว" ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 4/2565 เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...
  relevance date