ค้นหา

 
Found: 34
Where: tags — เทศกาลไทย [x] งานเทศกาลไทย [x]

รับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2565 โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...

รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “T-POP” โดยตั้งเป้าใช้ “เพลงป๊อปไทย” เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในญี่ปุ่น ...

... มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ ... ... ได้รายงานผลและแผนการจัดกิจกรรมของ สนทญ. ประจำปี 2565 อาทิ การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วัดนิตไตจิ ...

การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ งานเทศกาลไทยจะขึ้นภายใต้หัวข้อ “T-POP” เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ...

รายชื่อร้านอาหารไทย (THAI SELECT) ที่เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 2/2565 เรื่องรับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ "อาหารไทยใกล้ตัว" ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 4/2565 เรื่อง รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “สินค้าไทยใกล้ตัว” ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...

เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคุณสิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ นักแสดงไทย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ ... ... ปราชญาฯ ได้จัดทำคลิปเชิญชวนให้ชาวญี่ปุ่นร่วมชมงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดในหัวข้อ ...
28/04/2022

สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้แทนบริษัทค่ายเพลงในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ... ... T-Pop (Thai pop music) ในญี่ปุ่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ...
27/04/2022
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date