ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เทศกาลไทย [x] สนทญ. [x]

... กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565

... ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดียและทะเบียน เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ได้รายงานผลและแผนการจัดกิจกรรมของ สนทญ. ประจำปี 2565 อาทิ การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ...
  relevance date