ค้นหา

 
Found: 34
Where: tags — เทศกาลไทย [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมยินดีกับความร่วมมือระหว่าง High Cloud Entertainment ของไทยและ LDH Japan เพื่อส่งเสริม T-Pop

... และทีมงานผลิตดนตรีชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลจากนายณัฐวุฒิฯ (Golf F.HERO) ทั้งนี้ วง BALLISTIK BOYZ และ Phychic Fever ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่นในปีนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นงานในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “T-POP หรือเพลงป๊อปของไทยสมัยใหม่” ...
11/05/2022

ประธานบริษัท Ikemitsu Enterprises เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ร่วมมือกับบริษัท Ikemitsu เพื่อแนะนำวัฒนธรรมไทยและสินค้าไทยในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในทุกปี ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้ร่วมกันจัดงาน Thai Night ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
27/04/2022

เอกอัครราชทูตฯ และประธานสภาจังหวัดยามานาชิหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตรของจังหวัดยามานาชิกับประเทศไทย

... รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดยามานาชิในประเทศไทยนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยในรูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
13/05/2022

เสน่ห์ของวัฒนธรรม T-Pop กับการเผยแพร่ความเป็นไทยไปยังทั่วโลก

... สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถกลับมาจัดงานเทศกาลไทยได้ที่สวนโยโยงิอีกครั้ง และจัดงานออนไลน์ไปพร้อม ... ... และสินค้าไทยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก ********************   มิถุนายน 2565
15/07/2022

นายกเทศมนตรีเมืองเซนไดเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 และเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ...
13/07/2022

ผู้บริหารบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ ... ... ได้ขอบคุณบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชียที่สนับสนุนงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานที่สวนสาธารณะโยโยหงิ ...
09/11/2022

นายกสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยล่าสุด จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและแข่งขันมวยไทยในงานเทศกาลไทย AEON Mall Makuhari-Shintoshin จังหวัดชิบะ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ในระยะยาว รัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันให้มีการแข่งขันมวยไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และโอลิมปิก ...
01/07/2022

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้แทนบริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายพาคริต พุทธวิริยะ ผู้จัดการตลาดภูมิภาค บริษัท ... ... ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว การสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกในระหว่างการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวเมื่อปี ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date