ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — เมียนมาร์ [x]

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

... ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างฝ่าย ญป. และ มม. โดยฝ่าย ญป. ประกอบด้วย บริษัท trading ขนาดใหญ่ของ ญป. 3 แห่ง ได้แก่ Sumitomo Corporation Marubeni Corporation Mitsubishi Corporation รวมทั้ง JICA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 และฝ่าย มม. ถือหุ้นร้อยละ 51 โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา ...

นาย Taro Aso รอง นรม./ รมว.คลัง ญป. เยือนเมียนมาร์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเขต ศก. พิเศษติละวา

... ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างฝ่าย ญป. และ มม. โดยฝ่าย ญป. ประกอบด้วย บริษัท trading ขนาดใหญ่ของ ญป. 3 แห่ง ได้แก่ (1) Sumitomo Corporation (2) Marubeni Corporation (3) Mitsubishi Corporation รวมทั้ง JICA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 และฝ่าย มม. ถือหุ้นร้อยละ 51 โดยได้ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของติละวา ...
22/10/2015
  relevance date