ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เศรษฐกิจ [x] ภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563 [x]

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซูกะ ตามที่นายกรัฐมนตรีซูกะ ... ... ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19    ญี่ปุ่นจะรักษาความสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ ...
  relevance date