ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — แม่น้ำเมกุโระ [x]

A Volunteer Activity on the Occasion of the Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday Anniversary 12th August 2023

... together with Team Thailand officials and their families, joined a volunteer activity to commemorate the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday Anniversary. About 30 volunteers carried out a volunteer activity by cleaning up garbage and leaves at the banks of Meguro river in Shinagawa Ku, Tokyo.

シリキット王太后陛下御生誕日の祝賀行事として目黒川の周りにて清掃活動を行う

2023年8月16日、09.00時、シリキット王太后陛下御生誕日の祝賀行事として、品川区の目黒川の周りにてシントン・ラーピセートパン大使や大使夫人をはじめ、タイ王国各関連事務所長等約30名が川の周りに落ちている枯葉などのごみを拾い集め、清掃しました。目黒川はタイ王国大使館からも近くに位置し、馴染みのある川であり、今回の清掃活動は周辺地域のための社会貢献活動となりました。

การจัดกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อพัฒนาทัศนียภาพริมแม่น้ำเมกุโระ” วันที่ 16 สิงหาคม 2566

... และคู่สมรส ประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง บริเวณริมแม่น้ำเมกุโระ เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  relevance date