ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — โควิด [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ ... ... TG643便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3. 2021年1月13日(水) 全日空 NH847便 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ) 4. 2021年1月14日(木)タイ国際航空 TG643便 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจCOVID-19 แบบPCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมมิเช่นนั้นท่านอาจถูกสายการบินนั้นๆปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ ... ....jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html   2. 2021年3月10日(水)全日空 NH847便 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk )   3. 2021年3月17日(水)日本航空 JL031便 (日本語)   https://www.jal....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1 4 . เที่ยวบินวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk (จำหน่ายบัตรโดยสารถึงวันที่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์  https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk  6. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 สายการบินไทย ... ...  เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัวและสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด ... ... ดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847  (link ซื้อบัตรโดยสาร  https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015 - สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน ... ... เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

-กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ... ... เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบิน Thai Airways: https://www.thaiairways.com/…/…/news_detail/coronavirus.page ANA:   https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/ JAL: https://www.jal.co.jp/…/en/info/2020/inter/200204/index.html AirAsia:  ...
COVID-19
19/03/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... ขอให้ซื้อบัตรโดยสารของเดือนสิงหาคม/กันยายนกับสายการบิน ANA สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารของ ANA อยู่แล้ว โปรดอย่ายกเลิกบัตรโดยสารที่มีอยู่ ... ... ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ***ในการ check-in กับสายการบิน ต้องแสดงหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
29/06/2020
  relevance date