ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — โคเซ็น [x]

Ambassador Singtong attends the orientation for KOSEN scholarship students from Thailand

On 1 June 2021, H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), and Mrs. Pattamawadee Aueareechit, Counsellor (Consul), participated in a virtual Orientation for 16Thai students who received a scholarship to study at KOSEN (National Institute of Technology) in various prefectures including Aomori, Ibaraki, Okayama. Miyagi, Hyogo and Niigata. During the said orientation, Ambassador Singtong shared experiences and gave guidance to the students in order...
01/06/2021

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

... พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันต่อไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของแนวคิด ... ... การพัฒนาวิศวกรและบุลคลากรทางเทคนิคในรูปแบบของญี่ปุ่นแห่งแรก หรือ “โคเซ็น” ในไทย ๘. ความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายยินดีกับพัฒนาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นระหว่างไทย ...
  relevance date