ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — โรงเรียน [x]

นักเรียนจากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda จำนวนทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ...

นักเรียนจากโรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School จำนวน 4 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว ...
15/07/2015
  relevance date