ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — 共立国際交流奨学財団 [x] ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น [x]

¬Winners of the 11th Japanese Language Contest organised by Kyoritsu International Foundation visited the Embassy

On 11 December 2023, Ms. Achara Chaiyasan, Counsellor, welcomed the winners of the 11th Japanese Language Contest in Bangkok, organised by Kyoritsu International Foundation. Japanese speech contest, the visit to Japan and their aspirations were among topics of the discussion. The said contest was held on 8 August 2023 and the winners were granted a unique opportunity to embark on a cultural journey to Japan during ...

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษา ได้ต้อนรับผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 11 จัดโดย Kyoritsu International Foundation โดยได้หารือพูดคุยเกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์ที่ผ่านมา การเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ และความใฝ่ฝันในอนาคต ...

共立国際交流奨学財団による「日本語体験コンテストin バンコク」入賞者が大使館訪問

 2023年12月11日、アチャラー・チャイヤサーン参事官は、一般社団法人共立国際交流奨学財団による「第11回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名の大使館訪問を歓迎し、コンテストの経緯や日本訪問、将来の夢などについて懇談しました。  今回のコンテストは、2023年8月8日に開催され、入賞者は2023年12月11日から17日の期間で都内見学、体験旅行します。
  relevance date