ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — 日本ASEAN友好協力50周年記念認定事業:JENESYS日本ASEAN高校生交流 [x]

公使参事官がJENESYS プログラムの成果報告会に出席

 2023年8月1日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の機械振興会館で行われた「日本ASEAN友好協力50周年記念認定事業:JENESYS日本ASEAN高校生交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催されました。タイからは7人の高校生1.... ....アッチャラー・デーンタート(敬称省略)が参加しました。  JENESYS参加者は、来日前に「The 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation and its Future Prospect」と題するウェビナーや動画視聴で事前学習を行った後、 ...

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS

On 1 August 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended the Reporting Session of the JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange: Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation at Kikai Shinko Kaikan, Tokyo. The program was organized by the Japan International Cooperation Center (JICE). There were seven Thai high ...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

... อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange : Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation ที่อาคาร Kikai Shinko Kaikan กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation ...
  relevance date