ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — 2019 [x] 変更 [x]

2019年のタイ王国大使館の休館日を変更

タイ王国大使館は、当初お知らせしていた休館日を変更し、2019年12月10日を開館日、2019年12月30日を閉館日と致します。 タイ王国大使館は、当初お知らせしていた休館日を変更し、2019年12月10日を開館日、2019年12月30日を閉館日と致します。
14/11/2019

観光ビザ免除が許可されている国籍及び地域の変更について

在京タイ王国大使館は、2019年4月14日から観光ビザ免除が許可されている国籍及び地域を変更致します。 詳細は、こちらをクリックしてください。 (クリック)
11/04/2019

オン・アライバル・ビザ申請可能な国籍及び地域の変更について

在京タイ王国大使館は、2019年4月14日からオン・アライバル・ビザ申請可能な国籍及び地域を変更します。 詳細は、こちらをクリックしてください。 (クリック)
11/04/2019

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย ... ... จะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2564 2021年4月1日からタイ国籍の入国条件が下記の通り変更となります。 1. タイ国内における隔離期間について 1.1 新型コロナウィルス変異株流行国からの渡航者は、最低でも14日間の隔離が必要です。 ...
  relevance date