ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ACMECS [x]

PM and Mekong leaders welcome Japanese private sector to join in development of Mekong sub-region

... Mekong sub-region. He also thanked JETRO for its crucial role in promoting Japanese investment in Thailand. According to the Prime Minister, Mekong sub-regional countries are adjusting themselves to the current world. The 5-year Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) Master Plan has been approved with an aim for the development of seamless connectivity in physical, regulatory, and people aspects. Thailand has also implemented the 20-year national strategy to focus on quality growth without leaving anyone behind ...
09/10/2018

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เชิญชวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... นายกรัฐมนตรี และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ... ... ขณะนี้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ในช่วงปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน ประเทศลุ่มน้ำโขงได้เห็นชอบแบบแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางกายภาพ ...

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy 2018 for Mekong – Japan Cooperation) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่จะมีการรับรองในการประชุมครั้งนี้ ... ... เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และ (3) การดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 - 2023) ประการที่สอง กำหนดแผนแม่บท ...

タイ首相が日・メコン地域諸国首脳会議に出席

... タイは、メコン地域連結をさらに進めて行くという目的のために、様々な面で友好的な協力をしてきた開発パートナーの日本と深くかかわってきました。こうした様々な面での協力により、地域の安定、平和、経済と社会発展、そして国民の誰一人取り残されることのない暮らしを築いていけるようになりました。 ここで、首相は、メコン・日本協力のための東京戦略2018(Tokyo Strategy 2018 for Mekong – Japan Cooperation)において意見を述べました。今回の会議での確認事項の報告書となります。第1に、新東京戦略2018は、地域と世界情勢の変化を踏まえ、次の3つの協力方針を確認しました。(1)自由で開かれたインド太平洋戦略(Free ... ... Development Goals) (3)エーヤーワデ. ィ・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略マスタープラン(ACMECS)5年間の実施(2019-2023)第2に、ACMECSマスタープランの実施はこの新戦略の1つの指針になっており、国際会議の報告書に初めてマスタープランが明記されました。マスタープラン草案者でもある加盟国のタイは、ACMECSとの地域内の協力関係をACMECSでの協力を通して様々な面で連結されるようこれからも引き続き力を注いでいきます。 ...
09/10/2018

Thai and Japanese leaders agree to mobilize Mekong sub-regional development through connectivity in all dimensions

... Mekong sub-region through connectivity building, human resource development, and conservation of environment. The Tokyo Strategy 2018 will be linked with ACMECS Master Plan initiated by Thailand. Japan was the first country expressing interest to become ACMECS development partner. Thailand stands ready to join forces with Japan in developing Mekong sub-regional countries in an innovative and sustainable manner. The country will take over ASEAN chairmanship next year, and would like to seek Japan’s cooperation in promoting ASEAN as people-centric community that will move forward without ...
08/10/2018

Deputy Prime Minister Somkid presided over the 4th Thailand – Japan High Level Joint Commission

... countries are committed to promoting cooperation in the railroad development project in Thailand. Japan is committed to working with Thailand on human resources development in order to support the rail industry in Thailand. 6. Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS): Japanfully embrace the ACMECS Master Plan which Thailand initiated during the 8th ACMECS Summit in Bangkok. Thailandis grateful for Japan’s keen interests to cooperate with Thailand in order to promote the cooperation between the countries ...
  relevance date