ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ACT [x] Nihongo Partners [x]

Representatives of Nihongo Partners in Thailand under Japan Foundation paid a courtesy visit to the Ambassador.

On 16 March 2022, a delegation of Nihongo Partners under the Japan Foundation Asia Center, led by Ms. SATO Yuri, Executive Vice President, Japan Foundation, paid a courtesy ... ... Japanese teachers and the Thai students, Nihongo Partners made an important contribution in strengthening people to people contact and cross-cultural exchanges between Thailand and Japan.
16/03/2022

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

... ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ ... ... การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน ที่เรียกว่า "Nihongo Partners Programme" และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากอาเซียนมาญี่ปุ่น ...
ACT
20/12/2016
  relevance date