ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ACT [x]

Representatives of Nihongo Partners in Thailand under Japan Foundation paid a courtesy visit to the Ambassador.

... volunteers in 19 provinces in all regions. As the Project was held under COVID-19 prevention restriction, most classes were held online. Despite of the limited number of physical classes and gathering between the Japanese teachers and the Thai students, Nihongo Partners made an important contribution in strengthening people to people contact and cross-cultural exchanges between Thailand and Japan.
16/03/2022

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

... ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ ... ... การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน ที่เรียกว่า "Nihongo Partners Programme" และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากอาเซียนมาญี่ปุ่น ...
ACT
20/12/2016
  relevance date