ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — ACT Bowling Tournament [x]

Ambassador presided over the ACT Bowling Tournament 2019

... opening ceremony.   In addition, Ambassador participated in the tournament together with his spouse and Team Thailand. The Ambassador and staffs of the ASEAN Embassies in Japan as well as the representative from the Ministry of Foreign Affairs and ASEAN-Japan Centre approximately 100 people participated in the event at the Tokyo Port Bowl, Tokyo.   ACT Bowling Tournament is one of the annual activity of ACT which aims to strengthen the relations and encourage the cooperation between the Royal Thai Embassy and ASEAN Embassies in Japan including to raise awareness of ASEAN in Japan community.
07/12/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

... และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว  อนึ่ง ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของ ACT ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ...
07/12/2019

ACT Bowling Tournament 2011

On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo. On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo.
28/07/2011

ACT Bowling Tournament 2011

... พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี ของกลุ่มสถานเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตและภริยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
25/07/2011

ACT Bowling Tournament

at Bowling Center Shinagawa Prince Hotel. The Royal Thai Embassy won the Women’s Individual Champion.    10 ASEAN Embassies’ bowling teams from Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines, Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam together with the honourable bowing team from the Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA) also joined in the ...
06/08/2009

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2016

... ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2016 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว ในปีนี้ ... ... รางวัลชนะเลิศประเภทผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่น ...
28/08/2016

ACT Bowling Tournament 2011

... พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี ของกลุ่มสถานเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN ณ กรุงโตเกียว
25/07/2011

シントン・ラーピセートパン大使主催によるACTボーリング大会2019の開催

... 開会式では、中山展宏外務大臣政務官及び国際機関日本アセアンセンター事務総長の藤田正孝氏が出席し、シントン・ラーピセートパン大使が開会の挨拶を行いました。タイを含むASEAN10ヵ国の大使・大使夫人及び外交官、外務省・国際機関日本アセアンセンターから約100名程が参加しました。ACTボーリング大会は、駐日ASEAN各国大使館との友好関係促進のための毎年行われる活動の一環です。
  relevance date