ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — ACT Golf Tournament [x]

Representatives of Team Thailand of the Royal Thai Embassy in Tokyo participated in the ACT Golf Tournament

On 9 April 2021, representatives of Team Thailand of the Royal Thai Embassy in Tokyo, including the Defence and Air Attaché, Naval Attaché, Army Attaché, ... ... Minister-Counsellor (Agriculture) and officials from the Royal Thai Embassy, participated in the ACT Golf Tournament in 2021 organized by the Embassy of Malaysia. On 9 April 2021... ... the Women Category.   ACT Golf Tournament is one of the annual activities of the ASEAN Committee in Tokyo with the purpose of promoting friendship among 10 ASEAN Embassies...
09/04/2021

2013.11.30 ACT Golf Tournament 2013-1

On 30 November 2013, diplomats and staff from the Royal Thai Embassy in Tokyo joined the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament 2013 at Ohmurasaki Golf Club, hosted by the Embassy of the Republic of Singapore. The tournament was held to boost friendship between ASEAN embassies in Japan. The Royal Thai Embassy received Team Championship this year.  Ambassador ...
11/12/2013

2013.11.30 ACT Golf Tournament 2013

...  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Golf Tournament 2013 ซึ่งจัดขึ้นที่ Ohmurasaki Golf Club โดยมีสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในญี่ปุ่น  ...
11/12/2013
  relevance date