ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — ALFS [x]

タイ大使館はアジア婦人会(ALFS)のバザーに参加

2017年4月19日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と、外交官夫人、大使館スタッフは、アジア婦人会 (ALFS)の、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された“Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” に参加しました。同イベントはALFS会員の協力の元で毎年開催されており、アジア太平洋州の26ヶ国が参加しています。販売売上金は社会福祉活動や被災地支援に寄付されます。 ...
19/04/2017

04.18 Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Festival and Charity Bazaar

On 18 April 2012, Mme Aumaporn Futrakul, spouse of the Ambassador, joined the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Festival and Charity Bazaar held at ANA Intercontinental Hotel Tokyo.  Participants enjoyed a variety of cuisine, exotic traditional products and dances from 26 countries in Asia and Oceania.  Thailand’s booth also received many visitors. On 18 April 2012, Mme Aumaporn Futrakul, spouse ...
07/05/2012

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2019

... Ambassador Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 43th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo. The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region. On 10 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag together ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2017

... พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
20/04/2017

2014.04.08 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS

... และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2014” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
23/04/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2019

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
18/04/2018

2014.04.08 Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar

On 8 April 2014, Mme Monthip Upatising and spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2014” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo.  The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region.
23/04/2014

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar

... Bunnag and Madam Yuppadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 40th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2016” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo.  The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region.
ALFS
06/04/2016

2012.04.18 งานเทศกาลและขายสินค้าการกุศลโดย Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

... ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลและขายสินค้าการกุศลโดย Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ โรงแรม ANA Intercontinental กรุงโตเกียว ภายในงานประกอบด้วยอาหาร สินค้าพื้นเมือง และการแสดงเต้นรำจากประเทศต่างๆ ...
02/05/2012
Pages: 1 2 Next
  relevance date