ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ALFS [x]

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2024

On March 26, 2024, Mrs. Kanyarat Vejjajiva, Spouses of the Ambassador of Thailand, along with spouse of Thai diplomats and embassy staff participated in the "Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2024" held at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the event represented a collaborative initiative among member states in the Asia-Pacific region, which Thailand is 1 of 26 member states Profit from this fund raising will goes to social welfare and disaster relief activities.

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2024

... พร้อมด้วยคู่สมรสนักการทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกร้านขายสินค้าไทยเพื่อการกุศลในงาน “Asia-Pacific Festival and Charity Bazaar 2024” ณ Meiji Kinenkan ในกรุงโตเกียว งานนี้จัดโดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชีย-แปซิฟิค (ALFS) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 26 ประเทศ ที่เป็นสมาชิก รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์

大使館は、ALFSのアジアの祭典・チャリティーバザー2024に参加

2024年3月26日、カンヤラット・ウェチャーチーワ大使夫人は、外交官の配偶者や大使館職員と共に東京の明治記念館で行われたアジア婦人友好会主催による「第46回アジアの祭典・チャリティーバザー2024」に参加し、タイ物産品を販売しました。同チャリティバザーは、アジア太平洋地域26ヶ国のメンバーが協力し、社会支援や被災地域の援助を目的に開催されています。

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2023

... 2023, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, and Madam Porndee Lapisatepun together with diplomats’ spouses and Embassy’s staff participated in the “45 th The Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the Charity Bazaar was the collaborative effort of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds to support social welfare and disaster relief activities in the region.
10/05/2023

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2023

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ Meiji Kinenkanในกรุงโตเกียวโดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
10/05/2023
  relevance date