ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ALFS [x]

Ambassador’s spouse hosted workshop on Thai herbal ingredients

... 2024, Mrs. Kanyarat Vejjajiva, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, hosted the workshop called “The Art and Health of Thai Cuisine” at the Embassy. The workshop was attended by members of Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) and diplomats’ spouses. This workshop aimed to promote and share the knowledge about Thai herbal ingredients, including how they are used in Thai people’s daily life. In addition, Mrs. Kanyarat also hosted lunch for the participants, using tamarind, butterfly pea, kaffir lime and ...
12/07/2024

The Royal Thai Embassy organized a workshop on making the traditional Thai garland for the ALFS members

On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall. On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship ...
05/06/2019

The ambassador's spouse held a Thai fruit carving workshop for ALFS members

On 10 October 2022, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, organised a Thai fruit and vegetable carving workshop for the members of the Small Interest Group (SIG) on Flower Arrangement (Ikebana) of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Thai Residence. As the foreign embassy side coordinator for ALFS' SIG on Ikebana this year, Mrs. Porndee hosted this event to providean opportunity for ALFS members, both Japanese and spouses of foreign diplomats, to learn more about the ...
10/10/2022

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
05/06/2019
  relevance date