ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ALFS Bazaar [x]

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2023

... Porndee Lapisatepun together with diplomats’ spouses and Embassy’s staff participated in the “45 th The Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the Charity Bazaar was the collaborative effort of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds to support social welfare and disaster relief activities in the region.
10/05/2023

タイ大使館はアジア婦人会(ALFS)のバザーに参加

2018年4月18日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と外交官夫人、大使館スタッフは、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された「第42回 Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018」に参加しました。同イベントはアジア婦人会 (ALFS)が主催しており、 2018年4月18日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と外交官夫人、大使館スタッフは、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された「第42回 Asia-Pacific Festival & Charity ...
18/04/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
18/04/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2023

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ Meiji Kinenkanในกรุงโตเกียวโดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น ...
10/05/2023

Mme Aumaporn Futrakul hosted a luncheon, inviting President, Vice Presidents, Executive Members of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS),

On 8 September 2011, Mme Aumaporn Futrakul hosted a luncheon, inviting President, Vice Presidents, Executive Members of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), and Madames who will be the next ALFS Bazaar Chairperson and the Vice-Chairperson. Mme Aumaporn, who was the Bazaar Chairperson for the last session, introduced the new Chairperson and the Vice Chairperson and wished them all the best for the next ...
09/09/2011

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2017

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
20/04/2017

大使館は、ALFSのアジアの祭典・チャリティーバザー2023に参加

2023年5月10日、シントン・ラーピセートパン大使とポーンディ・ラーピセートパン大使夫人は、外交官夫人や大使館職員らと共に東京の明治記念館で行われたアジア婦人友好会主催による「第45回アジアの祭典・チャリティーバザー2023」に参加しました。このチャリティバザーは、アジア太平洋地域26ヶ国のメンバーが協力し、社会支援や被災地域の援助を目的に開催されています。
10/05/2023
  relevance date