ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ALFS Bazaar [x]

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2023

... 2023, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, and Madam Porndee Lapisatepun together with diplomats’ spouses and Embassy’s staff participated in the “45 th The Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the Charity Bazaar was the collaborative effort of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds to support social welfare and disaster relief activities ...
10/05/2023

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2023

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ Meiji Kinenkanในกรุงโตเกียวโดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
10/05/2023
  relevance date