ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ASEAN Committee Meeting in Tokyo [x] ASEAN [x]

The Ambassador attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo

On 3 August 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag, attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo (ACT), which was held by Vietnam. On this occasion, the ASEAN Ambassadors exchanged views and opinions on the current political problems in Japan and international issues such as the South China Sea and North Korea. On 3 August 2017, H.E. Ambassador Bansarn ...
03/08/2017

การประชุม ASEAN Committee Meeting in Tokyo

การประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 283 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตได้เข้าร่วมการประชุม ACT Committee in Tokyo ครั้งที่ 283 ซึ่งเป็นการประชุมคณะทูตอาเซียนในกรุงโตเกียว ...
20/10/2017
  relevance date