ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ASEAN Committee Meeting in Tokyo [x]

The Ambassador attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo

On 3 August 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag, attended the 282nd ASEAN Committee Meeting in Tokyo (ACT), which was held by Vietnam. On this occasion, the ASEAN Ambassadors exchanged views and opinions on the current political problems in Japan and international issues such as the South China Sea and North Korea. On ...
03/08/2017

Ambassador of Thailand chaired the 310th Meeting of ASEAN Committee in Tokyo

On 22 June 2022, in his capacity as the Chair of the ASEAN Committee in Tokyo (ACT), H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun chaired the 310 th Meeting of the ACT at the Royal Thai Embassy. During the said Meeting attended by ASEAN Ambassadors and representatives, they exchanged views on topics such as the ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโตเกียว (ASEAN Committee Meeting in Tokyo) ครั้งที่ 282

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโตเกียว (ASEAN Committee Meeting in Tokyo) ครั้งที่ 282 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ เป็นเจ้าภาพ โดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองภายในของญี่ปุ่น ...
03/08/2017

การประชุม ASEAN Committee Meeting in Tokyo

การประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 283 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูตได้เข้าร่วมการประชุม ...
20/10/2017

タイ大使が「第 310 回アセアン委員会東京ミーティング」の議長を務める

2022年6月22日、アセアン委員会東京(ACT)の議長であるシントン・ラーピセートパン大使は、第 310 回ACTミーティングの議長を務めました。アセアン大使やその代表者が出席した同会議では、日本の新型コロナウィルスの感染状況や水際対策、地域情勢などについて意見が交わされました。 会議に続いて、NHKワールドTVの国際情勢担当の解説委員である道傳愛子氏をお迎えし、講演が行われました。道傳氏は、メディアから見たアセアン、メディアの役割などについてお話されました。...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 310

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 310 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19...
  relevance date