ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — BOI [x] Seminar [x] Nagoya [x] セミナー [x] สัมมนา [x]

Minister attended investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand”

... Minister and Deputy Chief of Mission (DCM), on behalf of the Ambassador, delivered an opening speech at the investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!” organized by the Industrial Estate Authority of Thailand in collaboration with the Office of the Board of Investment (BOI) at the Nagoya Marriott Associa hotel in Nagoya. On this occasion, the Minister/DCM emphasizes a broad range of the long-standing friendship ...

อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!”

... ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!... ... ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ณ โรงแรม Nagoya Marriott Associa เมืองนาโกยา ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ...
  relevance date