ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — BOI [x] Seminar [x] Nagoya [x]

Minister attended investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand”

... Minister and Deputy Chief of Mission (DCM), on behalf of the Ambassador, delivered an opening speech at the investment promotion seminar “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!” organized by the Industrial Estate Authority of Thailand in collaboration with the Office of the Board of Investment (BOI) at the Nagoya Marriott Associa hotel in Nagoya. On this occasion, the Minister/DCM emphasizes a broad range of the long-standing friendship ...

อัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Manufacturing Game Changers! It’s Time for Thailand!”

... ซึ่งจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ณ โรงแรม Nagoya Marriott Associa เมืองนาโกยา ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ...

Deputy Prime Minister Somkid delivered a speech during the investment promotion seminar at Nagoya

... sectors of Japan. On 20 July 2018, Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak delivered a speech during the investment promotion seminar “Thailand Taking Off to New Heights” which the Board of Investment organized at Nagoya, Aichi Prefecture. There were more than 700 participants from various sectors of Japan. On this occasion, the Deputy Prime ... ... this regard, the Minister attached to the Prime Minister's Office (Kobsak), the Minister of Industry, the Secretary-General of BOI, and the Secretary-General of EEC, also delivered speeches and discussion as well.
20/07/2018
  relevance date