ค้นหา

 
Found: 23
Where: tags — Bazaar [x]

タイ大使館はアジア婦人会(ALFS)のバザーに参加

2017年4月19日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と、外交官夫人、大使館スタッフは、アジア婦人会 (ALFS)の、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された“Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” に参加しました。同イベントはALFS会員の協力の元で毎年開催されており、アジア太平洋州の26ヶ国が参加しています。販売売上金は社会福祉活動や被災地支援に寄付されます。 ...
19/04/2017

Madame attended the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Check Sharing Ceremony

On 2 June 2016, Mme. Yupadee Bunnag and members of the Embassy attended the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Check Sharing Ceremony held at the Residence of the Ambassador of Indonesia to receive the donation check for the ALFS Charity Bazaar 2016 On 2 June 2016, Mme. Yupadee Bunnag and members of the Embassy attended the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Check Sharing Ceremony held at the Residence of the Ambassador of Indonesia to receive the donation check for the ALFS ...
ALFS
02/06/2016

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2023

... Porndee Lapisatepun together with diplomats’ spouses and Embassy’s staff participated in the “45 th The Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the Charity Bazaar was the collaborative effort of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds to support social welfare and disaster relief activities in the region.
10/05/2023

タイ大使館はアジア婦人会(ALFS)のバザーに参加

2018年4月18日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と外交官夫人、大使館スタッフは、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された「第42回 Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018」に参加しました。同イベントはアジア婦人会 (ALFS)が主催しており、 2018年4月18日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻と外交官夫人、大使館スタッフは、ANAインターコンチネンタルホテルで開催された「第42回 Asia-Pacific Festival & Charity ...
18/04/2018

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2019

... together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 43th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo. The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region. On 10 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนจากสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) เข้าร่วมงาน Check Sharing Ceremony

... ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เพื่อรับส่วนแบ่งเงินปันผลจากงาน ALFS Charity Bazaar 2016 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 และส่วนแบ่งเงินปันผลนี้จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ ...
ALFS
02/06/2016

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar

... with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 40th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2016” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo.  The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region.
ALFS
06/04/2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2018

... บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2018” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
18/04/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2023

... ลาภพิเศษพันธุ์ภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ Meiji Kinenkanในกรุงโตเกียวโดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น ...
10/05/2023

Madame delivered donation from the proceeds of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Bazaar 2016

On 15 Aug 2016, Mme. Yupadee Bunnag delivered donation from the proceeds of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Bazaar 2016 to Ban Rachawadi Child Aid Center, The Cardiac Children Foundation of Thailand, and Wat Phrabat Nampu. She also delivered donation from the 25th Kishiko International Concert to the Foundation for the Biind in Thailand. On 15 Aug 2016, Mme....
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date