ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — Business [x] Visa [x]

Visa for bussiness,working and teaching

Change of Non-Immigrant Visa (B) As of 1st July 2008, the Non-Immigrant Visa will be categorised into 3 types as below. Change of Non-Immigrant Visa (B) As of 1st July 2008, the Non-Immigrant Visa will be categorised into 3 types as below. Non-Immigrant-B (Business) Non-Immigrant-B (Working) Non-Immigrant-B (Teaching)

New Requirement documents For non Immigrant B VISA

... from 1st February 2015. The Royal Thai Embassy Tokyo announces that the required documents for non-immigrant B will amend and be effective from 1st February 2015. For the further information, please visit Non-Immigrant B (Working) Non-Immigrant B (Business) Before you apply for visa at the Royal Thai Embassy, Tokyo, please be informed that: Non-immigrant-B (Working) the Embassy may require additional documents and reserves the right to reject incomplete visa application. the issuance of visa is under the discretion of the Embassy....
30/01/2015

Temporary Visa Exemption scheme for Short-Term Japanese Business Travellers entering Thailand

... business engagements to enter Thailand, it is required to apply for an appropriate visa at the Royal Thai Embassy, Tokyo. Also note that the Japanese nationality who wishes to visit Thailand for the  following purposes is excluded from this short-term business visa exemption scheme: - To participate in business meetings; or to conduct business with partners/companies; or to work in an urgent or necessary or ad-hoc manner (such as technicians, engineers, auditors, among others) in Thailand for  more than 30 ...

Thailand Pass Application for "Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand" from 1 November 2021

... register for Thailand Pass only through https://tp.consular.go.th/ The registration of Thailand Pass must be completed at least 7 business days before the date of departure. For detailed procedure of registration, please kindly refer to  this announcement ... ...     Photo of passport or United Nations laissez-passer information page; (2)     Copy of valid Diplomatic / Official Visa or a valid Re-Entry Permit; (3)     A letter from respective DCIOs guaranteeing that the insurance company or employer ...
02/04/2021

**Non-Immigrant Visa B (business)

11/12/2023

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to express appreciation to the Ambassador and the Royal Thai Embassy for facilitating visa procedure and giving advice to their staff assigned to be stationed at their branch office in Bangkok. In addition, they ... ... diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese ...
08/05/2019

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)

... ASQ reservation,  7  reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 例 21 August 2020::Business::Mr.Taro YAMADA、      21 August 2020::Business Family Member::Mrs.Sakura YAMADA 2.4 下記のメールアドレスの いずれかに 必要書類をご送信下さい。 (1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th (2) 在大阪タイ王国総領事館 rtcgosaka.visa@gmail.com (3) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th 2.5 メールを送信後、 全ての申請者 はこちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。 出発日(便名) 登録リンク 登録締切日 2020年9月10日(TG643) ...
27/08/2020

日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について

... 尚、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。ビザ申請については、タイ大使館のホームページに記載の必要書類をご確認の上、予約をして申請してください。 https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ 在東京タイ王国大使館 2023年12月29日

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

... รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังเจรจารายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (Business Track) และจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป  2.... ....jp/press/release/press4e_002871.html   -  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/it…/visa_residence_track.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html 4. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ...
04/08/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... 6 ASQ reservation, 7 reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 例 1 December 2020::Business::Mr.Taro YAMADA      1 December 2020::Business Family Member::Mrs.Sakura YAMADA 2.4 下記のメールアドレスの いずれかに 必要書類をご送信下さい。 (1) 在東京タイ王国大使館 econ.tyo@mfa.mail.go.th  (2) 在福岡タイ王国総領事館 visa.fuk@mfa.mail.go.th 2.5 メールを送信後、 全ての申請者 はこちらのリンクにて必要情報をご登録下さい。 出発日(便名) 登録リンク 登録締切日 2020年12月3日 (TG643) Google Form 1 2020年11月24日 ...
09/11/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date