ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — COVID-19 [x]

The Ambassador of Thailand hosted a luncheon in honour of Mr. ABE Shinichi, ANA Executive VICE President, and his management team

... (ANA) and his management team. On 26 March 2021, H.E. Mr.Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, hosted a luncheon in honour of Mr. ABE Shinichi, Executive Vice President of All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) and his management team . ANA has supported the Embassy in arranging flights to Thailand during this difficult COVID-19 time including the first repatriation flight for the Thais staying in Japan to go back to their home country, as well as the first special flight for non-Thais to go to Thailand. Since April last year, more than half of all passengers travelling ...
ANA
26/03/2021

... กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงขอบคุณ นาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA)

... เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนึ่ง ตั้งแต่เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กว่าครึ่งของผู้โดยสารที่เดินทางจากญี่ปุ่นไปประเทศไทยได้ใช้บริการของสายการบิน ANA
ANA
26/03/2021

ผู้บริหาร ANA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ  ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อธุรกิจการบิน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ ANA ที่เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ ...
ANA
18/03/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด ... ....page )  (3) เที่ยวบินวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ) (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆให้จัด“เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ... ....jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html   2. เที่ยวบินวันพุธที่ 10มีนาคม2564สายการบิน ANAเที่ยวบิน NH847(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) ( https://tourenquete....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk 9. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สายการบินไทย ... ... เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ( ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก) 2. 2 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆให้จัด“เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ... ....com/ja_JP/index.page  2. เที่ยวบินวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์  https://tourenquete....

Ambassador of Thailand exchanged views with the ANA Executive VICE President

... of All Nippon Airways Co., Ltd. and his management team paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, to update the recent executive management appointment.  On this occasion, they exchanged views about the impact of COVID-19 pandemic on aviation business. The Ambassador also expressed his gratitude to ANA for its cooperation with the Embassy in arranging flights to Thailand during this difficult time including the first repatriation flight for the Thais staying in Japan to go back to their home country, as well as the first special flight for non-Thais ...
ANA
18/03/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ให้จัด “เที่ยวบินอพยพคนไทยกลับประเทศไทย“ ... ... ดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847  (link ซื้อบัตรโดยสาร  https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด ... ... ดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 (link ซื้อบัตรโดยสาร https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date