ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — COVID-19 [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ให้จัด “เที่ยวบินอพยพคนไทยกลับประเทศไทย“ ... ... ดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847  (link ซื้อบัตรโดยสาร  https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่าง ๆ ให้จัด ... ... ดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 (link ซื้อบัตรโดยสาร https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564

... โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขอให้รายงานสรุปแผนการดำเนินการตรวจหาเชื้อแก่ ... ... ได้รับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานในเครือบริษัท ANA Holdings จำนวน 7 คน เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง ...
02/04/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

... สำหรับผู้มีอาการแพ้หลังรับวีคซีนครั้งที่ 1 ขอให้งดเว้นรับวัคซีนครั้งที่ 2 - เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 สายการบิน ANA เป็นสายการบินของญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้เริ่มทดลองใช้แอพลิเคชัน Common Pass ซึ่งใช้แสดงเอกสารผลการตรวจ ...
30/03/2021

The Ambassador of Thailand hosted a luncheon in honour of Mr. ABE Shinichi, ANA Executive VICE President, and his management team

... (ANA) and his management team. On 26 March 2021, H.E. Mr.Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, hosted a luncheon in honour of Mr. ABE Shinichi, Executive Vice President of All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) and his management team . ANA has supported the Embassy in arranging flights to Thailand during this difficult COVID-19 time including the first repatriation flight for the Thais staying in Japan to go back to their home country, as well as the first special flight for non-Thais to go to Thailand. Since April last year, more than half of all passengers travelling ...
ANA
26/03/2021

... กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงขอบคุณ นาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA)

... เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนึ่ง ตั้งแต่เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กว่าครึ่งของผู้โดยสารที่เดินทางจากญี่ปุ่นไปประเทศไทยได้ใช้บริการของสายการบิน ANA
ANA
26/03/2021

ผู้บริหาร ANA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ  ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อธุรกิจการบิน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ ANA ที่เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ ...
ANA
18/03/2021

Ambassador of Thailand exchanged views with the ANA Executive VICE President

... of All Nippon Airways Co., Ltd. and his management team paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, to update the recent executive management appointment.  On this occasion, they exchanged views about the impact of COVID-19 pandemic on aviation business. The Ambassador also expressed his gratitude to ANA for its cooperation with the Embassy in arranging flights to Thailand during this difficult time including the first repatriation flight for the Thais staying in Japan to go back to their home country, as well as the first special flight for non-Thais ...
ANA
18/03/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564

... มีจำนวนผู้โดยสาร 100 คนต่อเที่ยวบิน และขอให้สายการบิน ANA และ JAL จำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อสัปดาห์ให้ต่ำกว่า ... ... ประธานที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรการป้องกันการระบาดโรคสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการยกระดับแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ เพราะอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดต่อไปได้ ...
11/03/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 (ศบค.) โดยความร่วมมือของสายการบินต่างๆให้จัด“เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย“โดยผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ... ....com/ja_JP/index.page  2. เที่ยวบินวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์  https://tourenquete....
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date