ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — COVID-19 [x]

JATA interviewed the Ambassador for the JATA International Newsletter January’s Edition

... regarding the future of Thailand’s tourism industry. Ambassador Singtong also shared with JATA about the process that Thailand has been going through in order to begin accepting Japanese visitors during the COVID-19 pandemic and his view on the Post COVID-19 situation. The interview will be published in the JATA International Newsletter January’s Edition.  Please click here for JATA International Newsletter January’s Edition
JATA
21/01/2021

JATA สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ สำหรับ JATA International Newsletter January’s Edition

... เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวของไทยและมุมมองต่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และช่วงหลังการแพร่ระบาดยุติ โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเผยแพร่ใน JATA International Newsletter ฉบับเดือนมกราคม 2564 JATA International Newsletter ฉบับเดือนมกราคม 2564 สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่
JATA
21/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564

....ค. 2564  - นาย OMI Shigeru ประธานคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 ชี้ว่า รัฐบาลควรสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัจจุบัน ... ... ยังควรยกระดับความสามารถในการตรวจหาเชื้อด้วย - Japan Association of Travel Agents (JATA) เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ...
COVID-19
06/08/2021
  relevance date