ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — CTF151 [x] ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 [x] ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกัน [x]

ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุเยือนสถานเอกอัครราชทูต

... ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับพลเรือตรี ISHIMAKI Yoshiyasu ผู้บัญชาการกองเรือคุ้มกันที่ 3 สังกัดกองเรือภาคไมซุรุ เนื่องในโอกาสได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151(CTF151) ซึ่งรับผิดชอบดูแลป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน ...
  relevance date