ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Cancer [x] TSCO [x]

Ambassador witnessed the MOU signing ceremony between the National Cancer Center Japan and the Thai Society of Clinical Oncology

... of the National Cancer Center Japan (NCC), Dr. Jinda Rojanamatin, Director of the National Cancer Institute of Thailand and other concerned authorities, witnessed the online signing ceremony of Memorandum of Understanding (MOU) between the National Cancer Center Japan (NCC) and the Thai Society of Clinical Oncology (TSCO) signed by Dr. SHIMADA Kazuaki, Director of NCC Hospital, and Associate Professor Dr. Ekaphop Sirachainan, President of TSCO. On 28 April 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, together with Dr. NAKAGAMA Hitoshi, President ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021

... กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan: NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology: TSCO)

... และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในการลงนาม MOU ทางออนไลน์ ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology หรือ TSCO) โดยมี รศ.ดร.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ ประธานมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ Dr. SHIMADA Kazuaki ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021
  relevance date