ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation [x]

公使参事官がJENESYS プログラムの成果報告会に出席

 2023年8月1日、ロムデジ・ピサラポン公使参事官は、東京都の機械振興会館で行われた「日本ASEAN友好協力50周年記念認定事業:JENESYS日本ASEAN高校生交流」の成果報告会に出席しました。このプログラムは一般財団法人日本国際協力センター(JICE)によって開催されました。タイからは7人の高校生1....

Minister Counsellor attended a Reporting Session of the JENESYS

On 1 August 2023, Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, attended the Reporting Session of the JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange: Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation at Kikai Shinko Kaikan, Tokyo. The program was organized by the Japan International Cooperation Center (JICE). There were seven Thai high school students participating in this program,...

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS

... อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS ASEAN-Japan High School Students Exchange : Commemoration the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation ที่อาคาร Kikai Shinko Kaikan กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษา ...
  relevance date