ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — EEC: Thailand 4.0 in Action [x]

The Ambassador met with Senior Executive Officer of Mizuho Bank

On 17 October 2018, Ambassador Bansarn Bunnag had a lunchon meeting with Mr. Seiji Imai, Senior Executive Officer of Mizuho Bank. On this occassion, both sides discussed the development of EEC as well as the investment. On 4 July 2018, the Mizuho Bank supported the Eastern Economic Corridor Policy Committee by holding a seminar under the theme of "EEC: Thailand 4.0 in action" at Keidanren where the Ambassador gave an opening remarks and organzied the exhibition including mini project model to be displayed. On 17 October 2018, Ambassador Bansarn Bunnag had a lunchon meeting with Mr. Seiji ...
17/10/2018

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ธนาคาร Mizuho ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และได้นำนิทรรศการ ...
17/10/2018

The Ambassador had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar“EEC: Thailand 4.0 in Action

On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the EEC Office together with Mizuho Bank, BOI and JETRO at the Keidanren Hall. On 4 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, had the honor of presiding over the opening ceremony of the seminar “EEC: Thailand 4.0 in Action” which was held by the ...
04/07/2018
  relevance date