ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — EXPO2025 [x]

Ambassador gave an interview to the Japan Association for the 2025 World Exposition

... opportunity to bring more tangible and sustainable solutions to key issues of common concerns of people around the world. In addition, Thailand has participated in the World Expo since the EXPO 1967 in Montreal as well as the EXPO hosted by Japan in Osaka and Aichi, showing the close relations between Thailand and Japan.  4 countries that have taken part in this promotion video include Thailand, Djibouti, France and Brazil. EXPO2025 Promotion Video  https://www.expo2025.or.jp/overview/movie/
EXPO2025
01/06/2021

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ Japan Association for the 2025 World Exposition

... ได้เข้าร่วมบันทึกภาพวิดีโอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EXPO 2025 Osaka, Kansai ซึ่งจัดทำโดยJapan Association for the 2025 World Exposition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้นานาประเทศตอบรับการเข้าร่วมงานฯ ... ... ฝรั่งเศส และบราซิล คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์   https://www.expo2025.or.jp/overview/movie/
EXPO2025
01/06/2021
  relevance date