ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — GRIPS [x]

Ambassador of Thailand welcomed Dr. SUNAMI Atsushi, President of the Sasakawa Peace Foundation

... Nippon Foundation and the Sasakawa Peace Foundation such as projects on Distance Learning and on Elimination of Leprosy, among others. In addition, they discussed about cooperation between Thailand and the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) of Japan, where Dr. SUNAMI also served as a professor and now as the Executive Advisor to the President. Dr. HORIBA Akiko, Program Director and Senior Program Officer, Asia Peace Initiatives Department, and officials from the Royal Thai Embassy also presented in this courtesy call. On 22 April 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, welcomed Dr. SUNAMI ...
22/04/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับดร. SUNAMI Atsushi ประธาน Sasakawa Peace Foundation

... the President ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบัน GRIPS อีกด้วย ในการหารือครั้งนี้มี ดร. HORIBA Akiko ตำแหน่ง Program Director and Senior Program Officer, Asia Peace Initiatives Department พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ ...
22/04/2021

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

... ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตรักษาราชการ ...
13/09/2018

上級管理職研修修了者が臨時代理大使を訪問

2018年9月13日、チューチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使が、第88期上級管理職研修修了者を歓迎しました。 2018年9月13日、チューチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使が、第88期上級管理職研修修了者を歓迎しました。研修者たちは、2018年9月10-14日に政策研究大学院(GRIPS)でTraining Program on Leadership Development,プログラムの研修を受講し優秀な成績を修めました。この訪問では、様々な交流活動でのタイ日関係について意見交換が行われ、また国際関係に影響を与える主な要因の一つである地政学の変化についての話し合いも行われました。
GRIPS
13/09/2018

Graduate and Ph.D. students from the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) visited the Embassy

... Embassy’s Role and Responsibilities." They were briefed by Mr. Masataka Fujita, Secretary General of the ASEAN-Japan Center and Mr. Nattapong Lathapipat, Minister Counsellor of the Royal Thai Embassy. This briefing was one part of the Embassy Tour program of the GRIPS, which is aiming to extend the network between the students, who are mostly government officers, from around the world. The embassy used this opportunity to raise awareness about ASEAN to the audiences as part of the Ambassador's role as Chairman ...
GRIPS
16/09/2016
  relevance date