ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — HLJC [x]

The 5th Thailand – Japan High Level Joint Commission (HLJC)

... Land, Infrastructure, Transport and Tourism, on the Japanese side. Senior representatives from the concerned Thai and Japanese agencies also attended the Meeting. In his opening remarks, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand emphasized that the HLJC provided an opportunity for both sides to further advance cooperation to strengthen the strategic economic partnership between Thailand and Japan with a view to building back stronger together and in line with the changing environment, as well as ...
HLJC
19/08/2021

นายกรัฐมนตรีมีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายสึกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

... international community.                 In view of this, I am pleased that Thailand and Japan share a close strategic partnership, as well as common views on regional and international issues. Moreover, under your co-chairmanship of the Japan-Thailand High Level Joint Commission (HLJC), economic cooperation between our two countries made significant progress, especially in such areas as free trade agreements, infrastructure cooperation, human resource development and local-to-local cooperation. It is my earnest hope, therefore,...
06/01/2022

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... โดยได้มีการแลกเปลี่ยน Memorandum of Intent เกี่ยวกับการจัดตั้ง HLJC ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ และ นายสึกะ Memorandum ... ... โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น Friends of Thailand ที่สำคัญของไทย ได้แก่ นายยาสึฮิสะ ชิโอซากิ ...

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ...
HLJC
10/08/2021

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ...
HLJC
19/08/2021
  relevance date