ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — JAL [x]

วันที่ 18 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สนามบินอื่นๆ ในคิวชูมีการให้บริการเฉพาะกิจ ดังนี้ ANA - ให้บริการจากสนามบินฟุคุโอกะ - คาโกะชิมะ 4 รอบบิน ... ... และสนามบินคาโกะชิมะ - โอซากา ให้บริการ 1 รอบบิน (2 เที่ยวบิน) JAL - ให้บริการจากสนามบินฟุคุโอกะ - คาโกะชิมะ 6 รอบบิน ...

วันที่ 17 เมษายน 2559 รายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูอย่างต่อเนื่อง

... สนามบินอื่นๆ ในคิวชูมีการให้บริการเฉพาะกิจ ดังนี้ ANA - ให้บริการจากสนามบินฟุคุโอกะ - คาโกะชิมะ 4 รอบบิน ... ... และสนามบินคาโกะชิมะ - โอซากา ให้บริการ 1 รอบบิน (2 เที่ยวบิน) JAL - ให้บริการจากสนามบินฟุคุโอกะ - คาโกะชิมะ 6 รอบบิน ...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date